Het is van harte te hopen dat u nog nooit een brand van nabij heeft hoeven meemaken. U kunt zich dan ook waarschijnlijk moeilijk voorstellen hoe snel een brand zich uitbreidt. In minder dan vier minuten tijd kan een kamer volledig in vuur en vlam staan. Denkt u zich maar eens in: voordat iemand naar een brand toe gelopen is, een brandblusser heeft gevonden en de moed bij elkaar heeft geraapt om ook daadwerkelijk het vuur te lijf te gaan, zijn die vier minuten al snel voorbij en kunt u feitelijk niet veel meer uitrichten.

Wie is er verantwoordelijk? Wie is er aansprakelijk? Dat zijn in de regel de gebouweigenaren. Iedere eigenaar van een pand is zelf verantwoordelijk voor de brandveiligheid ervan EN voor de veiligheid van de gebruikers. Want wat betreft aansprakelijkheid komen er ingewikkelde verordeningen en regelingen om de hoek kijken. Het is voor velen een grijs gebied en ondanks deze regels al vanaf 2012 gelden, voldoen veel van de gebouwen nog altijd niet aan de huidige eisen.

En breekt er brand uit, dan komt er een grondig onderzoek. Alle genomen voorzorgsmaatregelen worden bekeken en beoordeeld en zijn die niet afdoende geweest, dan zal de verzekering mogelijk aanleiding vinden om geen schade uit te keren. Zijn er ook nog slachtoffers te betreuren, dan kan het ook nog strafrechtelijke (wettelijke regels) en civielrechtelijke (door gewonden of nabestaanden) gevolgen hebben.

Wij brengen veiligheid in kaart

Beperk brand door compartimentering

Bij brand zijn de meest voor de hand liggende handelingen het voorkomen van uitbreiding en het blussen van de brand. Brandblussers, brandslangen, sprinklers, rookmelders en brandmelders zijn in ieder gebouw een must. Maar er is nog een belangrijke voorzorgsmaatregel die erop gericht is om een brand te beperken of concentreren. Een aanpak die ervoor zorgt dat de brand als het ware ‘binnen een doos’ blijft; dit heet compartimentering.

Als een gebouw goed gecompartimenteerd is blijft de brand beperkt tot dat ene compartiment en heeft de brandweer meer tijd en kans om het vuur snel te doven, de aanwezige mensen te evacueren en het gebouw te behouden.

Het voorkomen van brand

Een vanzelfsprekende taak, vinden wij. En wel om de volgende redenen:

  • De eigenaar van een pand is verantwoordelijk is voor de brandveiligheid
  • Er is sinds 2012 een nieuw bouwbesluit met aangescherpte eisen
  • Veel gebouwen voldoen niet aan die eisen
  • Vroeger controleerde de brandweer alles
  • Niet voldoen aan het Bouw Besluit 2012 is een economisch delict
  • Bij elke verbouwing moet de brandwerendheid opnieuw worden gecheckt
  • De verzekering betaalt niet uit bij onvoldoende preventie
  • Er kunnen zelfs straf- en civielrechtelijke procedures volgen

Geïnteresseerd?

Bekijk de laatste projecten van Ambacht Brandpreventie